Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỤM TP NHA TRANG

448  Lượt Xem

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên ề cụm của tổ Toán Lý CN

Thầy Phan Hồng Tài GV trường báo cáo chuyên đề.

GV nghe báo cáo chuyên đề.

Thầy Trần Xuân Trí GV của trường dạy minh họa chuyên đề

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?